TÜRK PDR DERNEĞİ’İNDEN RUH SAĞLIĞI YASA ÇALIŞMASI

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ başkanlığında komisyon üyesi milletvekilleri, Ruh Sağlığı Meslek Örgütleri Başkan ve temsilcileriyle alanla ilgili bazı akademisyenlerin katılımıyla ruh sağlığı yasası çalışmaları başlatılmıştır. Toplantıya Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik derneğimiz adına genel başkanımız Oğuz ÖZAT katılmıştır. Ruh Sağlığı Yasa’sı alanımıza hayırlı olacak şekilde çıkartılmasını temenni ederiz.